Njemačka

»Radna zajednica katoličkih glumaca«


Prigodom katoličkog dana u Munsteru organizovala se je radna zajednica katoličkih glumaca, koja se je odmah priključila »Radnoj zajednici za vjersko produbljivanje umjetničkog stvaranja«. Svrha je društva, da glumcima priskrbi duhovnu pomoć. Dušobrižnički rad među glumcima je osobito težak; osebujnost glumačkog poziva i izopačenje modernih pozorišnih prilika proizvode izvjesno otuđenje prema crkvenom životu i kod onih glumaca, koji su inače religijozni. Najbolje sredstvo, da se nadvladaju takve poteškoće, jest bez sumnje osnivanje malih mjesnih grupa katoličkih glumaca. Dosada je, u vremenu od tri mjeseca, osnovano 20 takvih ćelija u raznim gradovima, gdje postoji kazalište. I za vrijeme sezonskih igara u ladanjskim mjestima podržavaće se takva društva. Takva društva nemaju nažalost uvijek duhovnog vođe, ali redovito približuju svoje članove crkvenom životu i svećeniku.

Katolički Tjednik 1931. / br. 37 / str. 3