Čehoslovačka

Rasulo češkog »pravoslavlja«


»Nedjelja« je izvijestila, kako se je moravski »narodni« biskup Pavlik-Gorazd ogorčeno odrekao svoje »narodne crkve«, pošto se uvjerio, da je sva njegova »crkva« jedno društvo običnih bezvjeraca, koji neće više da čuju za kršćanstvo. Ali naš se »Gorazd« kasnije opet predomislio. Sazvao je za dne 28. ožujka u Prerovu sabor moravske crkve, i na tom je »saboru« opozvao svoje odreknuće. Najprije je izvijestio o svome putovanju po Americi, gdje po vlastitom priznanju nije mogao ništa ušićariti za svoju crkvu. Kazao je i to, da mu je dao niški episkop Dositej na put 9000 dinara i 2000 franaka, svega dakle oko 20.000 dinara — našega državnoga novca. Zatim je »Gorazd« pokušao, da protura na »saboru« nekakve rezolucije, u kojima se odobrava »pravoslavni« značaj moravske crkve. Ako se te rezolucije prihvate, »Gorazd« bi bio spreman da i nadalje ostane na čelu moravske narodne crkve. Na »saboru« bilo je u svemu 56 delegata. Većina njih je bila protiv »pravoslavlja«, pa je prije glasovanja ostavila sabor. Samo 25 delegata je glasovalo za Gorazdove predloge. Ipak se taj vajni vladika zadovoljio i sa glasovima manjine, pa je pridržao vodstvo »pravoslavne« crkve u Moravskoj. Međutim se sastalo vrhovno vodstvo česke »narodne« crkve i oštro osudilo rezolucije Pavlikove. I tako je nastao otvoreni raskol u toj šarenoj crkvi. Većina pristaša t. zv. češke narodne crkve psuje na Dositeja i na srpsku pravoslavnu crkvu, što su sa svojim srpskim pravoslavljem izazvali neslogu među njima.

Takova je eto sudbina ove otpadničke crkve. Crkva bez vjere i bez auktoriteta već je sama po sebi osuđena na propast.

Nedjelja 1923. / br. 19 / str. 4