Sarajevo

Redovničko oblačenje u zavodu Sv. Josipa


Dne 5. kolovoza, na blagdan Sniježne Gospe primljeno je u Družbu Kćeri Božje Ljubavi šestnaest novih članica. U Gospinoj crkvi zavoda sv. Josipa obavila se ova velika svečanost, a vodio ju je presvijetli gospodin Stjepan pl. Hadrović. Marijin oltar gorio je u plamenu svijeća poput onih bogougodnih srdaca, koja su se spremala da se posvete Bogu svo­me; miomiris ponajljepšeg cvijeća dizao se kao i njihove čiste, pobož­ne duše gore — gore Presvetom Srcu i Njegovoj Majci. U bjelini je stupilo pred žrtvenik 16 djevica, da javno pred dvorom nebeskim, pred poglavarima družbe Kćeri Božje Ljubavi, pred sakupljenom rodbinom i narodom izreknu ve­liku riječ: hoćemo da Bogu služi­mo. Ganulo se svako ljudsko srce, kad im je namjesnik Božji u ime sv. Crkve podijelio redovničko ru­ho, a one se onda u svetom odijelu povratile opet u crkvu.

Dne 6. kolovoza posvetilo se 8 novakinja iste kongregacije u za­vodu sv. Augustina Spasitelju, po­loživši svete zavjete. I opet je po­većan broj radilica u vinogradu Gospodnjem. Dao dobri Bog, i one bile na diku i ponos sv. Crkve i svoje družbe.

Nedjelja 1924/ br. 34/ str. 5