RIJETKI PRIMJERI


Dr. Dušan Plentaj, ravnatelj bolnice u m., i njegova supruga Tonka Plentaj, priznavajući djelovanje i potrebu rada »Hrv. Radiše«, ostavljaju poslije smrti »Hrv. Radiši« svoju kuću u Račićevoj ul. br. 14.

Nikola Rukavina, viši financ. savjetnik, sada vijećnik Računarskog suda banovine Hrvatske, vjerni promicatelj nastojanja »Hrv. Radiše«, odstupio je svoj mjesečni honorar kao član upravo poduzeća »Šipad« »Hrv. Radiši«.

»Hrvatski Radiša« zahvaljuje na povjerenju i uvjerava, da će poduzeti sve, da opravda i u budućnosti ovako lijepo povjerenje prema njegovu dosadanjem djelovanju.

Vodeći brigu o boljoj budućnosti siromašne mladeži iz svoga rodnog mjesta sela Trnovca kod Gospića, a uvjereni, da će njihovu plemenitu nakanu najbolje u djelo privesti »Hrvatski Radiša«, ostavio je bivši učitelj pok. Jakov Pavelić i njegova supruga Marija rođ. Pavičić god. 1934. oveći legat »Hrvatskom Radiši«, prihodi kojega legata imadu služiti u svrhu privredne izobrazbe siromašnih mladića iz sela Trnovca, za koji se ima skrbiti »Hrvatski Radiša«.

Dalje povjerenje spram rada »Hrvatskog Radiše« iskazala je ovih dana supruga pok. Jakova Pavelića na taj način, da je društvu uručila iznos od Din. 10.000.— sa željom, da društvo »Hrvatski Radiša« preuzme brigu oko održavanja njihove zajedničke grobnice na Mirogoju.

»Hrvatski Radiša«, cijeneći povjerenje pok. Jakova i Marije Pavelić, najspremnije je preuzeo ovu dužnost, a primjer pok. Jakova i Marije Pavelić, neka služi i drugima, koji su u mogućnosti, da pomognu plemenita nastojanja »Hrvatskog Radiše«.

Iz Sred. uprave »Hrv. Radiše«.

Katolički tjednik 1940. /br. 20 /str. 6