Rim: Crkva i fašisti


I sa strane fašističkih krugova, a i sa strane mnogih crkvenih dostojanstvenika živahno se raspravlja o riješenju rimskog pitanja. Zadnjih dana pisalo se u talijanskoj javnosti o potrebi obostranog ugovara između vlade i Vatikana, koji bi zamijenio onaj garantni zakon, što ga je talijanska vlada u prošlom stoljeću izdala o sv. Stolici. Međutim Papa odlučno odbija svaki pregovor, dok se dostojno ne riješi njegov položaj t. j. »rimsko pitanje«. Ovoj akciji smeta i to, što mnogi fašisti ne gledaju u Crkvi neodvisno kraljestvo Božje na zemlji, nego jednu silu, koja bi po njihovim željama imala da služi narodnoj veličini talijanskog naroda. A dok se ovaki pojmovi ne izmijene, nema govora o ikakvom, a kamo li o trajnom i dubljem sporazumu.

Katolički Tjednik 1926. /br. 49. /str. 3