Rim: Tajni konzistorij


 

Sveti Otac održao je dne 23. svibnja sa kardinalskim zborom tajni konzistorij. Tim povodom izrekao je Papa znamenit govor, u kojem se dotakao nekih radosnih i žalosnih pojava u ovo zadnje vrijeme. Odmah na početku govora istaknuo je utješljivu činjenicu, kako se u kršćanskom svijetu sve to više širi sjaj presvete Euharistije. Spomenuo je, ikako je njegova prva okružnica posvuda našla najbolji odziv. Papa ističe ponovno smjernice za katoličku akciju, što ih je označio u toj okružnici. Velike nade stavlja Sveti Otac u misijsku izložbu, što će biti priređena u Vatikanu za vrijeme svete godine 1925. Zatim Papa žali događaje, što se zbivaju u istočnoj Europi (Turska i Grčka), napose pak ističe opasnosti, kojima bi mogao uroditi spor između Njemačke, Francuske i Engleske. Sa osobitim saučešćem govorio je Sveti Otac o progonstvu vjere i svećenstva u Rusiji, a napose je spominjao mučeničku smrt prelata Budkiewicza. Uza sve to, veli Sveti Otac, nastavit će on svim silama sa svojom pomoćnom akcijom u Rusiji.

Novi kardinali

U tajnom konzistoriju imenovao je Sveti Otac dva nova kardinala:

nadbiskupa bolonjskoga Ivana Nasalli - Rocca i tajnika sv. saborske kongregacije Alojzija Sincero.

Nedjelja 1923. / br. 23 / str. 4