Sarajevo: Apostolski nuncij Msgr. Pellegrinetti


Njeg. Preuzvišenost apostolski nuncij Msgr. Hermenegild Pellegrinetti boravio je koncem mjeseca siječnja i početkom veljače kroz 14 dana u južnoj Dalmaciji i na povratku u Hercegovini. Njegovo putovanje bio je jedan triumf katoličke svijesti i neograničene privrženosti našega naroda Svetoj Stolici. Njegov doček i boravak u Dubrovniku, Korčuli, Kotoru, Konavlima, pa u Mostaru i Širokom brijegu bio je zaista pravo katoličko narodno slavlje. Apostolski Nuncij mogao se je na svoje oči i uši uvjeriti, kako temeljito varaju i sebe i druge oni politički vratolomci, koji govore, da će hrvatski narod prevesti na pravoslavlje.

Preuzv. Nuncij navratio se pri polasku za Dalmaciju 23. siječnja i pri povratku 7. veljače u Sarajevo, gdje je boravio oba puta nekoliko sati kao gost preuzv. g. nadbiskupa dra Šarića. U obje prigode pozvao je preuzv. gosp. Nadbiskup predstavnike sarajevskoga svećenstva na objed.

Katolički Tjednik 1926. /br. 8 /str. 3