Sarajevo: Po kojem je to zakonu?


Prošle nedjelje, baš kad je bila jutarnja misa u crkvi sv. Vinka, u 7 sati ujutro, čulo se lijepo u crkvi periodično uzvikivanje radnika zidara sa novogradnje vis a vis crkvice. Poslije mise izašli smo, da se o tom na licu mjesta osvjedočimo. I zbilja, na radnji se je sve u šesnaest radilo.

Niti je koga bila briga za nedjeljni počinak, niti za crkvu preko puta. Samo da nam je znati, po kojem je to zakonu. Koliko je nama poznato, postoji zakon o strogom nedjeljnom počinku, a nigdje nijesmo čitali, da su predviđene od tog zakona iznimke po volji spekulanata, koji hoće da što prije započnu sa eksploatacijom svojih novogradnja, makar i na račun nedjeljnog počinka.

Upozoravajmo na to vlast.

God. 1932./ br. 30/ str 5