Sarajevo: Rimskim hodočasnicima


Umoljavaju se vlč. župski uredi, koji su najavili imena rimskih hodočasnika, a nijesu poslali predujma od 500 Din. po osobi, da to odmah učine, jer će se inače smatrati, da su dotičnici naknadno odustali od hodočašća, pa se s njima neće računati.

Za one osobe, kod kojih nije naznačena vrst stana ili razreda na željeznici uzet će se zajedničko stanovanje, a na željeznici III razred. Ako bi tkogod želio poseban stan ili viši vozni razred, neka to odmah prijavi. To se mora znati već sada, da se uzmogne na željeznici odrediti broj vagona pojedinih razreda, te da se uzmognu u Rimu pravodobno naručiti stanovi.

Ženske osobe, koje se priključuju hodočašću, upozoruju se napose, da se pobrinu za pristojno, odijelo (sa zatvorenim vratom i dugačkim rukavima), jer inače neće biti pripuštene u Vatikan.

Stjepan Hadrović, kanonik,

predsjednik diecezanskog odbora.

Nedjelja 1925. /br. 9 /str. 5