Njemačka

Slovenski katolici u Westfalskoj


U Westfalskoj, naročito u ruhr-skom području, ima nekoliko hiljada slovenskih katoličkih obitelji, koje imadu da zahvale i svoj nacionalni opstanak i svoj lijepo razvijeni vjerski život tamošnjem svećenstvu, koje zaista najpožrtvovnije radi u duhovnoj pastvi i u kat. organizacima među ovim našim iseljenicima. Ovih smo dana primili iz Gladbecka slovenski štampani program svečanosti povodom 15-godišnjice slovenskog katoličkog društva sv. Barbare, i povodom 10-godišnjice bratovštine sv. krunice. U programu navodi se najprije zajednička sv. pričest, pa doček bratskih društava u zanat-lijskom domu, zatim sv. misa sa slovenskom, propovijedi, svečana povorka i napokon zajednička zabava sa govorima, deklamacijama, glazbom i pjevanjem, nastupom westfalskih slovenskih Orlića itd. U našim tjesnogrudnim prilikama mi takovo šta jedva možemo shvatiti. Ali kršćanska pravednost i ljubav može da stvara i ovaka čudesa. Vođa ovih slovenskih organizacija jest vlč. g. Tensundern, kapelan u Gladbecku, tvrdi Nijemac, koji je iz ljubavi prema našim iseljenicima naučio slovenski i hrvatski, pa našem radništvu propovijeda u materinskom jeziku, naručuje im naše knjige i novine, i brine se za njih kao za svoju rođenu braću. To su ljudi!

Nedjelja 1924. / br. 40 / str. 5