Spomenik svetoj Ivani D’Arc


Poznato je, da su dali Englezi spaliti u Rouenu na lomači Dje­vicu Orleansku, svetu Ivanu d’Arc. Sada hoće anglikanci da joj u Winchersterskoj katedrali posta­ve pomirni spomenik. U proglasu, kojim se pozivaju Englezi da do­prinesu za taj spomenik, veli se: »U vijeku okrutnosti doveli su en­gleska mržnja i englesko zlato skupa sa francuskom nevjerom jednu nevinu djevicu u smrt na lomači. O njoj se može samo ovo kazati: stavila je svoj život i svoje čudesne sposobnosti sasvim u službu Božju i u službu domovi­ne. Sigurno se pristoji, da joj iskažemo javnu počast.«

Nedjelja 1922. / br. 25 / str. 9