Strossmayer o Crkvi i Papinstvu


Dok se danas s izvjesne strane »nastoji prikazati velikog đakovačkog biskupa i narodnog vođu dr. Josipa Jurja Strossmayera kao protivnika Papinstva i Rimske Crkve, kao preteču i duhovnog oca jedne protukatotičke struje, iznosi šibenski »Katolik« od 17. kolovoza o. g. odlomke pisma velikog vladike dr. Simonu, briksenskom biskupu, kako ih ovdje prenosimo:

»Držim za najveću milost Božju, da sam rođen i odgojen u krilu Katoličke Crkve. I najusrdnije molim Boga, kako sam to vazda molio, da pusti te prije hiljadu puta umrem nego da ikada izgovorim i napišem ijednu riječ koja ne bi bila poklon, strahopočitanje, ljubav, odanost i posluh prema Crkvi Božjoj i njezinu časnome Vrhovnom Poglavaru Crkva i njezin časni Vrhovni Poglavar meni su svijetlo i istina svijeta. Oni su meni jedini zalog pravoga mira i poretka među raznim narodima i državama.

I ako danas gotovo sav svijet nema pravoga mira i prave sigurnosti, i ako mi svi očevidno idemo u susret mutnim mutnim i opasnim vremenima (proročanstvo za  g. 1914. - 1918. Op. ured.) to je poglavito stoga, što se poslanje, dostojanstvo i sloboda Crkve i njezina Vrhovnog Poglavara dosta ne pripoznaje, ne štuje i ne brani.

Prije dakle hiljadu puta umrijeti, nego ikada ičim povrijediti Crkvu i njezina Vrhovnog Poglavara. Prije hiljadu puta umrijeti nego ikada i samo za vlas popustiti u štovanju i dužnoj obrani Crkve i Papinstva, To su načela za koja bi rado žrtvovao svoj život i svoju posljednju kap krvi«:

— Isti biskup Strossmayer piše u pismu na biskupa Maesa u Convigtonu (Sjev. Amerika) od 10. lipnja 1890., doslovce:

»Sveti Otac Papa, nasljednik sv. Petra, namjesnik je na ovoj zemlji samoga Isusa Krista, Boga i Spasitelja našega. On je vidljiva glava Crkve Božje. On je otac svima vjernicima. On je Vrhovni Pastir stadu Gospodnjemu. On je nepogrješivi Učitelj svih u Crkvi Božjoj ovaca i jaganjaca«.

Katolički Tjednik 1930. / br. 36 / str. 5