Francuska

Strukovni savez kršćanskih željezničara


U Parizu je održao strukovni savez kršćanskih željezničara svoj drugi kongres. Iz izvještaja glavnoga odbora razabire se, da ova organizacija kršćanskih željezničara vrlo dobro napreduje. Kod prošlih izbora za vrhovno vijeće francuskih željezničara dobio je savez kršćanskih željezničara 38 mandata. Od ukupnih 500.000 predanih glasova palo je za taj savez blizu 150.000 glasova.

Nedjelja 1922. /br. 28 /str. 6