Rim

Sveti Otac o francuskoj vladi


Dne 8. veljače pročitane su u pri­sustvu Sv. Oca isprave o čudesi­ma, što su se dogodila na zagovor francuskih blaženika Eudesa i časne sestre Barat, koji će biti u najskorije vrijeme proglašeni sve­cima. Pred mnogobrojnim učesni­cima iz Francuske govorio je Sve­ti Otac o krepostima ovih odabranika Božjih, pa se je na kraju osvrnuo na sadašnje prilike i naj­novije događaje u Francuskoj. Spominjući zlosretnu odluku fran­cuskoga parlamenta, da se imadu prekinuti diplomatski odnosi iz­među Francuske i Svete Stolice, Pijo XI. je upozorio na prošlost i na povijest, koja govori tako rječi­ta o naklonosti i o uslugama, što ih je učinila Sveta Stolica svojoj »prvorođenoj kćerci« Francuskoj. Jako je požalio držanje francuske vlade, pa je otvoreno kazao, da njezin postupak nije pravedan, ni­ti plemenit, jednom riječju: nije francuski.Ali srce i ruka Božja — reče Sveti Otac — stvaraju eto dobro i od zla. Jer baš ovaj nepra­vedni postupak francuske vlade i njezine većine u saboru trgnuo je katolike francuske, da se organizuju i slože na obranu svojih naj­većih dobara vjerskih i domovinskih. Sveti se Otac raduje ovoj najnovijoj i tako odvažnoj akciji francuskih katolika. Uspjehu ovo­ga najnovijeg nastojanja francus­kih katolika sigurno će mnogo doprinijeti zagovor brojnih francus­kih svetaca.

Francusku je vladu silno upekla riječ Svetoga Oca, da njezin po­stupak prema Svetoj Stolici nije francuski.

Nedjelja 1925 / br. 9 / str. 4