Travnik: Božićnica Marijine kongregacije


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Marijina kongregacija travnič­kih građana izvela je na prošli Bo­žić nada sve plemenito djelo. Sjeti­la se najnesretnijih katolika u Travniku: siromašnih bolesnika u bolnici i kažnjenika u okružnom zatvoru, pa je i u te žalosne do­move unijela božične topline. Čla­novi kongregacije skupili su izme­đu se 5.000 kruna, te nakupovali božičnih darova bolesnicima i kažnjenicima, neka se i oni obraduju svetim božićnim blagdanima. Ovo djelo plemenitih travničkih kongreganista zaslužuje zaista svaku pohvalu.

Nedjelja 1923. / br. 2 / str. 5