Tuđeg nećemo — svojeg ne damo!


Čitao sam u našoj »Nedjelji« od 8. lipnja, kako beogradska vlada hoće da podvrgne našu katoličku vjeru i Crkvu pod nekakvu zaštitu ministra Janjića, koji je pravoslavni pop i koji sigurno nema ni pojma o našoj katoličkoj vjeri. Jako nas katolike vrijeđa, kad čujemo, da se hoće da dira u našu svetu vjeru i u naše svećenstvo, kad se hoće da onemogući dopisivanje sa Svetim Ocem, Papom, i kada hoće da premještaju naše svećenike samo poradi njihovih razgovara sa svojim vjernim katolicima. Prohtjelo im se eto da se igraju sa našom katoličkom vjerom i Crkvom. Ali neka sebi ne utvara gosp. Janjić ili drugi koji ministar, da će mu to uspjeti i da ćemo mi katolici to mirno podnositi. Zar su oni potomci Turaka »janjičara«, da hoće pašovati nad našom svetom vjerom? Mi katolici puštamo vašu pravoslavnu vjeru na miru, ne trebamo je i ne diramo u nju, ali bome ne damo ni svoju katoličku vjeru! Ako ne prestanete udarati na našu Crkvu i vjeru, mi ćemo biti dužni da ustanemo na borbu protiv »janjičara«. Neka uzme g. Janjić u ruke hrvatsku povijest, u kojoj je otpisana naša borba sa Turcima samo radi vjere, pa će vidjeti, da su radi vjere padali na bojištu mnogi naši biskupi i svećenici; vidjet će, da su se naši djedovi seljaci borili i ginuli najviše radi vjere. Neka to prouči naš ministar vjera g. Janjić i njegovi drugovi, pa će se možda okaniti janjičarskog posla, i neće donositi nekakvih zakona proti našoj Crkvi i svećenstvu. Jer to mi katolici nikada, dopustiti nećemo. Mi tuđeg nećemo, ali svoga ne damo!

Vrbje kod Nove Gradiške.

Antun Petrović, seljak.

Nedjelja 1924. / br. 28 / str. 7-8