Ukidanje ekumenske patrijaršije


Revolucionarna turska vlada, koja je nedavno dokinula Halifat i izagnala iz Turske halifu i sve članove nekadašnje turske dinastije, sprema se da učini isto i sa ekumenskom (grčkom) patrijaršijom. Vlada sprema zakonsku osnovu, što će je predložiti narodnoj skupštini u Angori, prema kojoj se imadu izagnati sa turskog teritorija carigradski patrijarha, jednako i armensko-gregorijanski i jeruzalemski patrijarh. Dokinut će sve povlastice, što su ih dosada uživali u Turskoj razni patrijarhe, i zaplijenit će sva imanja pravoslavne crkve.

Nedjelja 1924. /br. 17 /str. 7