Dubrovnik

Visoka papinska odlikovanja


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Na predlog presvj. biskupa dra J. Marčelića podijelio je sv. 0tac Pijo XI. zaslužnom predsjedni­ku kat. društva »Bošković«, um. školskom nadzorniku dru Josipu Fosedelu viteški red sv. Grgura Velikog, bivšem opć. upra­vitelju g. Niki Koprivici vite­ški red sv. Silvestra, a ovogodišnjim organizatorima svečanosti sv. Vlaha gg. Ivanu Graciću i Mir­ku Gjaji križ »pro Ecclesia et Pontifice«.

Katolički tjednik 1926. / br. 24 / str. 3