Trst

Zabranjena zvona


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Talijanska vlada bila je svoje­dobno odredila, da se imadu na dr­žavni trošak nabaviti zvona za sve one crkve, gdje je austrijska vojna uprava zaplijenila zvona. Tako su nabavljena mnoga zvona za crkve u slovenskim i hrvatskim krajevi­ma, koji su potpali pod Italiju. U tršćanskoj ljevaoni zvona čeka međutim 40 gotovih zvona za razne slovenske crkve, ali vlada ne da, da se otpreme na određena mjesta. Zašto? Na zvonima uliveni su slovenski natpisi, kako su bili na zaplijenjenim zvonima, a to je vla­di krivo. I sad čekaju zvona na dalnju sudbinu. Vlada traži, da se slovenski natpisi izbrišu, tvorničar pak ne da, jer da se to protivi ugo­voru, što ga je sklopio sa naručiteljima. Dokle neće dotjerati fašistič­ki šovinizam!

Nedjelja 1923. / br. 21 / str. 5