Zagreb: Pučke misije


U 12 zagrebačkih crkava održane su u danima od 3. do 10. svibnja pučke misije, koje su preko očekivanja sjajno uspjele. Vjernici su u masama hrlili u crkve na propovijedi, koje su držane u svim crkvama gotovo istodobno, a propovijedalo se svagdje o ietim vjerskim istinama. Predmet, uvodne propovijedi bio je: Zađimo u nutrinju svoju! U dalnjim propovijedima razvijali su misijonari ove duhovne misli: Je li duša ljudska neumrla? —  Zavisnost naša o Bogu. — O skladu ljudskih djela sa zakonom Božjim. Čovjek je dužan polagati račun Bogu i sebi. — Veliki poroci našega vremena. Je li Bog pravedan u vječnim kaznama? — Smisao nevolja u ljudi i naroda. — Isus Krist središte povijesti čovječanstva. — Molitva prvi izraz kršćanskoga vjerovanja. —            Bračna prisega osnov obiteljskog i društvenog poretka. — Govor Kristov na gori temelj ljudske kulture. — Crkva je Kristova nad narodima i vremenima. — Djelatna vjera jest dužnost čovjeka. —  Katolik ima dužnosti prema Crikvi.

U ovim danima duhovne obnove pristupilo je na hiljade zagrebačkih vjernika svetim sakramentima. Misije su završene na Spasovo po podne veličanstvenom manifestacijom pred katedralom, gdje je vjernicima podijelio preuzvišeni gosp. Nadbiskup paninski blagoslov, a iz hiljada grla zaorila se pjesma zahvalnica.

Nedjelja 1923. / br. 21 / str. 4