Zagreb: Za hrvatski katolički dnevnik.


Milijuni Hrvata katolika nemaju svoga katoličkog dnevnika, koji bi u svakoj prilici neustrašivo ustajao na obranu hrvatskih i katoličkih načela. Svaki pravi katolik, a osobito svaki katolički svećenik, mora uvidjeti, da je kucnuo posljednji čas, da se katolici iz sna probude i da ulože makar i najveće materijalne i moralne žrtve za tu svrhu.

Sve što katolički osjeća, sve naše hrvatsko katoličko svećenstvo, koje je vazda stajalo u prvim redovima borbe za hrvatska prava, sva katolička društva i organizacije, vapiju za takvim dnevnikom.

U tom su danas svi katolici složni. Razni politički pogledi ne smiju nas smetati, da se okupimo u jedno kolo oko izdavanja hrvatskog katoličkoga dnevnika. Sa radošću na ovomu mjestu naglašujemo, da je u tom smislu postignut potpuni sporazum. Program hrvatskoga katoličkoga dnevnika jest obrana hrvatskih i katoličkih prava. Hrvatski katolički dnevnik tražit će, da u čitavom javnom životu dođu čista katolička načela do izražaja. Hrvatski katolički dnevnik borit će se za hrvatsku i katoličku ravnopravnost. U socijalnom pogledu stajat će na stanovištu kršćanske etike. Potpisani pozivamo i molimo sve prijatelje katoličke i hrvatske misli, da se okupe oko katoličkog dnevnika.

Da se što prije počne sa izdavanjem hrvatskog katoličkog dnevnika, potrebito je:

1. Da se nađe tisuću ljudi, koji će odmah u tu svrhu uplatiti hiljadu dinara, - »hiljadari« To će biti utemeljitelji dnevnika;

2. da svaki u svom kraju odmah počne sa sakupljanjem darova za hrvatski katolički dnevnik.

Danas su izdaci oko izdavanja dnevnika ogromni. Radi toga je potrebno, da se akcija podvede brzo i energično tako, da se sa izdavanjem dnevnika može početi u što skorije vrijeme.

Čvrsto smo uvjereni, da ovaj apel na Hrvate-katolike ne će ostati glas vapijućega u pustinji, nego da će hrvatske katolike moći pozdraviti o novoj godini hrvatski katolički dnevnik.

Svi prilozi šalju se na: Privremena uprava katoličkog dnevnika, Zagreb, Kaptol 29.

U Zagrebu, 23. listopada 1923.

Dr. Josip Lang, biskup.

Dr. Dionizije Nyaradi, biskup Križevački.

Msgr. Milan Strahinšćak, Apostolski Protonotar.

Nedjelja 1923. / br. 45 / str. 5