25 god. Kluba hrvatskih književnika


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Dvadeset i pet godina postoji u Osijeku Klub hrvatskih književnika i umjetnika. U njemu je djelovao lijep broj najodličnijih naših intelektualaca. Nije to ustanova spe­kulativna i materijalistička. Potpuno je idealna i dosljedna cilju, što si ga je po­stavila. U Klubu su u najtežim i najkritič­nijim vremenima izbijale i idejne krilatice, izdavane mnoge edicije najljepšega sadrža­ja, podignuto niz spomen-ploča zaslužnim radnicima na polju kulture i vjere; održane bezbrojne proslave i posijela. Radio je mno­go, a često i sredstvima, koje su si članovi od usta otkidali.

Proslava će potrajati godinu dana nizom prosvjetnih i umjetničkih priredaba, a zavr­šit će kongresom književnika. Započela je 3. listopada sa posijelom, skromno ali zna­čajno, u malom opsegu, ali snažno.

Zaslužni javni radnik i književnik R. F. Magjer značajnim govorom opisuje 25-godišnji život Kluba. Jakim potezima istakao je velike momente toga rada i pojedine ljude, pisce i umjetnike, koji su u njemu djelovali.

Slovenski književnik Žvan osvrnuo se to­plim i zanosnim riječima na prošlost Klu­ba, kao i na skromnu njegovu sadašnjicu, pa čestita Klubu uime onih slovenskih knji­ževnika i umjetnika, koji s njim simpatišu.

Ivan Zatluka istakao je glavne zasluge Magjerove, koji 25 godina neumorno, požrtovno i odlično vodi Klub od uspjeha do uspjeha, bez i najmanje osobne koristi, na čemu mu mnogi zaviđaju.

Iza toga je čitao uvaženi literat Pavao Rakoš svoje dvije prekrasne novele, kojima svom literarnom točnošću raščišćuje duše.

Zatim Klub odlikuje diplomom svoga za­služnog člana, slikara Roba, koji se svojim znanjem i umijećem proslavljuje na polju umjetne grafike, pa je i nedavno na zuriškoj izložbi jedini on odlikovan kao gra­fičar i uručuje predsjedniku Hrvatskog pjev. društva »Frankopan« spomen plaketu.

Konačno održao je član Blaž Krunić pre­davanje o odnosu književnika spram dru­štva »Narodne Zaštite«, koja gaji kult do­brotvorja za siromašne majke i djecu.

Katolički tjednik 1933./ br. 42/ str. 5