Beograd

Bogoslovi moraju u vojsku


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Vojni ministar izdao je bez ika­kva sporazuma sa Crkvom naregjenje, da moraju 1. kolovoza ove godine nastupiti vojne vježbe bo­goslovi i svećenički kandidati svih vjeroispovijesti, koji su rogjeni godine 1898. ili kasnije, a svršili su svoje nauke. Oni pak bogoslovi, koji su već zaregjeni za svećenike, moraju da odsluže 12 mjeseci službe u vojnim bolnicama. Šta si još sve neće izmisliti beogradski gromovnici!

Nedjelja 1922. / br. 17 / str. 6