Crvena cenzura


Žena boljševičkoga gospodara Rusije Lenjina, gospođa Krupskaja, stoji na čelu odjeljenja za narodnu prosvjetu. U svom je poslu silno gorljiva. Zabranila je sve knjige i sva djela, što nijesu u skladu sa boljševičkim načelima. U prvom je redu proglasila zabranjenim Evanđelje, Kuran i Talmud, a zatim djela raznih filozofa: Descartesa, Kanta, Schoppenhauera, Carlyla, Nietzschea, Vladimira Solovljeva, Krapotkina, Tolstoja i drugih. Kako se vidi, boljševička cenzura mnogo je radikalnija, nego li toliko spominjani crkveni »Indeks«.

Nedjelja 1923. /br. 51. /str. 4