Sarajevo

Dar Pape Benedikta XV. ostrožačkoj župi


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Kada se pred tri godine osnivala nova župa u Ostrošcu, o čemu je tadašnji kapitularni vikar a sa­dašnji naš Nadbiskup izvijestio Svetu Stolicu, odlučio je Sveti Otac Papa Benedikt XV. vlastitom pobudom, da će poslati toj novoj župi jedan dar, da tako potakne župljane na što revniji rad oko uregjenja župe. Poklonio je župi krasan umjetnički kalež. Kalež je tada predan našemu poslaništvu u Vatikanu, gdje je ostao sve do pred neki dan. Preuzv. gospodin Nadbiskup, koji je prigodom Euharističkoga kongresa boravio u Rimu, ponio je taj kalež sa sobom i otpremio ga u Ostrožac, gdje se prvi put upotrebio na svetkovinu presv. Srca Isusova, kojemu je žu­pa posvećena. Kalež je povisok, sav od čistoga srebra, bogato ukrašen i obložen sa više umjetničkih zlat­nih reliefa, što prikazuju muku Isusovu. Svakako će imati ostrožačka župa lijepu uspomenu na Papu Benedikta XV.

Nedjelja 1922. / br. 28 / str. 7