Dubrovnik: Pomoćni biskup Vlaho Barbić


Sveti Otac Pijo XI. imenovao je u tajnom konzistoriju dne 20. pro­sinca preč. gosp. Don Vlaha Barbića, stolnog kanonika i ravna­telja dječačkog sjemeništa u Du­brovniku, pomoćnim bis­kupom dubrovačkim. Ovo je imenovanje uslijedilo na molbu samoga presvj. biskupa dra Josi­pa Marce1ića, koji je poradi narušenog svog zdravlja zamolio Svetu Stolicu, da mu dodijeli po­moćnika u osobi preč. kanonika Barbića. »Nedjelja« se raduje ovom imenovanju, jer sa presvj. Barbićem ulazi u hrvatski katolič­ki episkopat jedan prijatelj »Nedjelje« više. Poznavajući njegovu plemenitost, njegovo duboko shva­ćanje katoličkoga pokreta i pravi crkveni duh, kojim je prožeto nje­govo dosadanje djelovanje, mi če­stitamo i našemu episkopatu na novom njegovu suradniku. A si­jedom natpastiru dubrovačkom, presvj. g. dru Marceliću želimo od svega srca, da uz svojega vrsnoga pomoćnika upravlja drevnom bis­kupijom dubrovačkom do skrajnih granica ljudskoga života.

Nedjelja 1924. / br. 2 / str. 4