ENGLESKA: Nekoliko katoličke statistike


U Engleskoj (bez Škotske) prešlo je prošle godine 11.621 anglikanaca na katoličku vjeru. London i susjedne grofovije broje sada 452 hiljade 526 katolika. Na 1,956.787 katolika u užoj Engleskoj bilo je u prošloj godini 73.322 krštenja. Katoličkih srednjih škola ima 432 sa 46.882 učenika, a osnovnih katoličkih škola 1195 sa 319.308 učenika. Svjetovnih svećenika ima u užoj Engleskoj (bez Škotske) 2491, redovnika 1444, biskupa i nadbiskupa 21; crkava i kapelica 1984. U Škotskoj ima 7 biskupa i nadbiskupa, 690 svjetovnih i redovnih svećenika i 425 crkava i kapelica.

Tako izvješćuje najnoviji »Catholic Directory« za godinu 1923.

Nedjelja 1923. /br. 4 /str. 5