FRANCUSKA: Liturgička sedmica


U Parizu priredili su nedavno liturgičku sedmicu. Tom je prilikom bilo izrečeno više govora o značenju i o povijesti raznih vjerskih obreda. Na sedmici bile su zastupane sjedinjene istočne Crkve raznih obreda. I služba se Božja vršila u raznim obredima. Bogatstvo i sjaj istočnih obreda privukao je u crkvu velika mnoštva vjernika. Rumunjsku sjedinjenu Crkvu zastupao je princ Ghika, koji je govorio misu u svom obredu, pa je u predvečer rastumačio pojedine dijelove liturgije sv. Ivana Krizostoma. Msgr. Phares. držao je službu, Božju u maronitskom obredu. Arhimandrit Kedidjan govorio je o armenskom obredu, ali je primijetio, da je armenska Crkva danas uništena, jer je turski fanatizam poubijao ili rastjerao sve vjernike. Zanimljive su bile i poučne slike, što ih je pokazivao i tumačio Fr. Paris. Predočio je u svim potankostima sve istočne obrede, njihovu simboliku i bogoslovsku sadržinu. Pokazao je također bogatstvo ruske Crkve, slike nekih samostana i liturgičko ruho cijele ruske hierarhije. O pravoslavnom obredu raspravljao je Sergij Volkonskij.

 Liturgička sedmica završena je svečano u pariškoj katedrali Notre Dame u nazočnosti kardinala Duboisa, dok je misu otpjevao u slavensko-istočnom obredu metropolita Šeptickij. Vjerovanje se pjevalo na latinskom i slavenskom jeziku.

Katolički tjednik 1926. /br. 3 /str. 5