Hvar: Prvo pastirsko pismo


Prvo pastirsko pismo uputio je novi hvarski biskup presv. g. Milio Pušić svom svećenstvu i vjernicima. U svojoj krasnoj i toploj poslanici ističe najprije teret i odgovornost savremene biskupske službe. Uvjerljivo i sa obiljem citata crta novi biskup božanski sjaj i uzvišenost rimokatoličke Crkve, koja se sjajno očitovala naročito na kongresu u Čikagu. Svoju jedinstvenost i veličinu Crkva zahvaljuje ponajviše Papinstvu, koje je Krist ustanovio. Činjenicama pobija krilaticu: Papa — Talijan. Potiče sve na ljubav k Crkvi, na Katoličku Akciju i pozdravlja poimence kanonike, svećenstvo, redovništvo i puk svoje biskupije moleći ih da mu pomognu molitvom i radom. Presvj. biskupu želi »Kat. Tjednik«, da čitav njegov život i rad u novoj svetoj službi bude onako lijep, dobar i pun, kao što je njegova prva poslanica.

Katolički tjednik 1926. /br. 40. /str. 3