Sarajevo

Ispit zrelosti u preparandiji zavoda sv. Josipa


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Na ženskoj učiteljskoj školi za­voda sv. Josipa u Sarajevu obav­ljeni su prošlog tjedna ispiti zrelo­sti, kojima je predsjedao sveučilišni prof. dr. Veselin Čajkanović iz Beograda. Ispitima je pri­sustvovala 31 svršena pripravnica. S odlikom su prošle i bile oprošte­ne usmenog ispita 4 kandidatice; sve su ostale prošle dobrim uspje­hom osim jedne pripravnice, koja je dobila iz jednog predmeta po­pravak do jeseni. — Među priprav­nicama, koje su položile ispit zre­losti, bile su također tri čč. sestre iz družbe Dragocjene Krvi (kuća-matica u Banjoj Luci), jedna č. se­stra iz družbe Maloga Isusa (kuća-matica Betlehem u Sarajevu), i dvije kandidatice iz družbe Kćeri Božje Ljubavi u Sarajevu.

Nedjelja 1926. / br. 27 / str. 3