ITALIJA: Organizacija katoličkih novinara


Prigodom socijalnoga tečaja u Turinu održali su ondje katolički novinari sastanak, pa su odlučili, da će osnovati katoličko novinarsko udruženje, a na sveučilištu presv. Srca Isusova u Milanu da će prirediti jednomjesečni tečaj za novinare. Glavna skupština novoga novinarskoga udruženja bit će već ovih dana. Katolički novinarski tečaj na sveučilištu održat će se oko Uskrsa.

Nedjelja 1925. /br. 2. /str. 4