Kako je s kanonizacijom bl. Nikole Tavilića?


Pred deset mjeseci podnesena je molba hrvatskog Episkopata Sv. Ocu Papi za kanonizaciju bl. Nikole Tavilića. Već dotada se vrlo lijepo širilo štovanje tog hrvatskog Blaženika, a otada se to štovanje još više širi. U vezi s tim mnogi pitaju: kako je sada s pitanjem te kanonizacije ? Na to je pitanje opširno odgovorio mnp. o. Dr. Dominik Mandić, član vrhovne uprave franjevačkog reda iz Rima, koji se sada nalazi na odmoru u Hrvatskoj. Dao je intervju dnevniku »Hrvatskoj Straži«, odakle saznajemo, da je o. Dr. Mandić priredio svu povjesnu građu o bl. Nikoli Taviliću za Kongregaciju sv. Obreda, gdje se rješava pitanje kanonizacije. Ta sva građa mora biti na latinskom jeziku tiskana, a to će biti gotovo do ovogodišnjeg blagdana bl. Nikole Tavilića 14. studenoga. Ujedno saznajemo, da će hrvatski metropolita preuzv. g. Dr. Alojzije Stepinac uskoro otvoriti t. zv. apostolski proces, u kojem će biti sabrani svi podaci o štovanju bl. Nikole Tavilića i o milostima primljenim po njegovu zagovoru, pa će onda o svem tom biti podastrt izvještaj Kongregaciji sv. Obreda. I to će valjda moći biti do kraja ove godine, tako da bi onda početkom g. 1941. bio u Rimu poveden oficijelni proces za kanonizaciju bl. Nikole Tavilića. Za taj proces vlada u rimskim krugovima zanimanje i uvjerenje, da može biti brzo dovršen, jer je toj stvari sam Sv. Otac Papa vrlo sklon.

Katolički Tjednik 1940. / br. 40 / str. 6