Katolička štampa u Bavarskoj


Društvo katoličke štampe u Bavar­skoj ima u raznim mjestima 875 mjesnih odbora, 58.929 članova, 915 pučkih knjižnica. U prošloj godini je izdalo 725.000 maraka u društve­ne svrbe, raspačalo 605.000 raznih knjiga, uzajmilo na čitanje 1,721 hiljada i 722 knjige. Društvo podu­pire novčano 9 novina. U Monakovu je društvo omogućilo katolič­kom listu »Bayrischer Kurier« da izlazi sada dva puta dnevno. Isto društvo izdaje u Monakovu još tri lista. Katolički organizatori iz dru­gih zemalja dolaze u Monakovo, da prouče način poslovanja toga za­služnoga društva, pa da stečena is­kustva iskoriste u svojoj domovini.

Nedjelja 1922. / br. 26 / str 7