Rim

Loretska Gospa


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Prošle je godine uništio požar u Gospinom svetištu u Loretu glavni oltar, a pala je žrtvom požara također sveta prilika Loretske Gospe. Sam pokojni Sveti Otac Benedikt XV. odlučio je, da će doba­viti za ovo glasovito Marijino sve­tište umjetnički kip Blažene Gospe. Njegovu je odluku izvršio njegov nasljednik Pijo XI. Kad je bio kip dovršen, on je posebnim pismom naredio svom državnom tajniku kardinalu Gasparri-ju, da kao apo­stolski delegat otprati Gospin kip do samoga Loreta, i da ga ondje u ime Papino svečano preda štovanju vjernika.

Dne 5. rujna prevezli su kip sve­čanim načinom iz crkve svetoga Petra u automobilu do crkve S. Maria-Maggiore, a sutradan krenu­la je čitava povorka automobila iz Rima prema Loretu. Kip su pratili kardinali Gaspari, Légat, Vico i Tacci.

U Loretu dočekala je nepre­gledna procesija Papino odaslanstvo i kip Gospin, te otpratila u Gospinu baziliku. Preko 50.000 ho­dočasnika učestvovalo je u toj ve­lebnoj svečanosti.

Nedjelja 1922./ br. 40/ str. 5