Zemun

Mariborske Školske sestre otvaraju u Zemunu zavod


Na ulazu u Zemun podigle su Školske sestre iz Maribora s troškom od preko milijun dinara jednu modernu, dvokatnu školsku zgradu, u kojoj će otvoriti doma­ćinsku školu i zabavište. U zgradi će biti smještena i jedina kapela, a tako i velika društvena dvorana, koja će moći poslužiti za priredbe katoličkih društava. Katolički život u Zemunu pokročio je time opet za jedan velik korak naprijed. Akciju je po­sebno pomagao Msgr. Dr. Gunčević, te građani Julije Berković i Josip Zimmermann.

Katolički tjednik 1928 / br. 45 / str. 5