Sarajevo

Misijska predavanja mg. Ante Gabrića D. I.


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U petak, 30. rujna, stigao je u Sarajevo, večernjim brodskim vlakom, isusovac mg. Anto Gabrić, da održi niz misijskih preda­vanja. Mg. Anto Gabrić je rodom Metkovi- ćanin, a gimnaziju je pohađao u Travniku. U četvrtak, 20. o. mj., odlazi iz Genue u Bengaliju, gdje će (u Kurseongu) pohađati teološki studij, da onda djeluje ondje kao misionar na misijskom području naših isu­sovaca. Prije odlaska u Indiju održao je po nekim mjestima predavanja o Bengaliji, pa se je u tom poslu navratio i u Sarajevo. Tijekom subotnjeg dana održao je predava­nja (uz projekcije) u zavodima sv. Josipa, (za ovaj zavod i za Zavod sv. Augustina) sv. Vinka, »Egipat« (za oba zavoda »Slu­žavki M. Isusa«) i u Napretkovu konviktu »Kralj Tomislav«. U nedjelju prije podne držao je predavanje bogoslovima, a u 3 s. po podne, u dvorani Zavoda sv. Josipa, glav­no predavanje za sarajevsko građanstvo. Predavanje je bilo stvarno i vrlo duhovito, a i brojno posjećeno.

U nedjelju o ponoći otputovao je misionar Gabrić brzim vlakom u Dubrovnik, gdje će također držati misijska predavanja, a za­tim putuje u istom poslu u Split.

Katolički tjednik 1938./ br. 41/ str. 5