Sinj

Napadaj fašističkih razbojnika na katoličke omladince


U nedjelju dne 31. svibnja priredila su katolička omladinska društva u Sinju izlet u selo Čitluk. Na povratku dočekali su povorku fašistički banditi u pratnji političkih činovnika i žandara, te napali na našu mladež. Došlo je do borbe, u kojoj je bilo više njih ranjeno. Proti ovomu razbojničkom napadaju, što ga je upriličila takozvana nacionalna napredna omladina, to jest: ulične barabe, uzdržavane državnim novcem, prosvjedovao je u beogradskom saboru zastupnik dr. Korošec, a ministar Marinković mu odgovorio, da vladi nijesu poznati napadači. Na ovaj skrajno cinički odgovor odvratio je dr. Korošec, da će se hrvatski katolici oboružati i da će sami obračunati s razbojnicima, kada državna vlast neće ili ne može da ukroti ove razbojnike.

Nedjelja 1922. /br. 24 /str. 7