Netaktičnost javnih oblasti


Svima je upalo u oči, da od predstavnika vlasti nije nitko dočekao apost. Nuncija, premda su bili o njegovu dolasku svi obavješteni. Upalo nam je to tim više, što su prigodom dolaska raspopa, a sada takozvanog »pravoslavnog episkopa« Gorazda Pavlika, izišle na kolodvor sve civilne i vojne oblasti i sve niške škole, da dočekaju »preosveštenog« Gorazda i njegova kuma Dositeja; sve su oblasti prisustvovale njegovoj »službi« i njegovu kokodakanju o »rimskom tiranstvu« u sabornoj crkvi; dali mu na raspolaganje vojnički auto i na račun općine mu priredili banket...

Istini za volju moramo ipak da zabilježimo, da su posjetili Nuncija u župskom stanu komandant divizije Stevo Miletić, okružni načelnik Vildović i načelnik općine Aranđelović.

Nedjelja 1922. /br. 48. /str. 4