Beograd

Nova katolička župa u Srbiji


»Glasnik nadbiskupije beogradske« od 4. o. mj. donosi o tom ovu vijest:

»Preuzvišeni gospodin Nadbiskup uvaža­vajući duhovne potrebe katoličkog življa rudnika Ravna Reka, Sisavac, Bare i Senj­ski Rudnik osnovao je novu župu sv. Bar­bare sa sjedištem u Ravnoj Reci.

Župa će početi svoje djelovanje sa 1. no­vembra. U tim krajevima su naši vjernici Većinom radnici Mađari gore navedenih rud­nika. Župnikom je imenovan fra Peregrin Brković. Fra Peregrinu čestitamo i molimo Boga, da izlije svoj blagoslov nad novu žu­pu.

S osnutkom ove župe broj župa naše nad­biskupije iznosi sada 13, i to: u Beogradu 5 (Krista Kralja, BI. Dj. Marije, sv. Ante, sv. Ćirila i Metoda i sv. Petra); zatim: u Smederevu, Nišu, Kragujevcu, Šapcu, Zaječaru, Kraljevu, Boru i sada u Ravnoj Reci. Osim toga postoji samostalno dušobrižinštvo u Valjevu.

Katolički tjednik 1934 / br. 45 / str. 6