Trst

Novi tršćanski biskup


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Biskupska stolica u Trstu još ni sada nije popunjena. Već se spo­minjalo više kandidata, ali do sada se razna nagađanja nijesu obistini­la. Vidi se, da je Sveta Stolica u dosta velikoj neprilici u izboru pa­stira za ovu izvanredno teško bis­kupiju. S jedne bi strane htjela Sv. Stolica da uvaži činjenicu, da je većina vjernika u tršćansko-koparskoj biskupiji hrvatsko-slovenska; a s druge strane mora Sveta Stoli­ca da računa sa fašističkim nasi­ljem, uslijed kojega bi bio biskup hrvatske ili slovenske narodnosti u Trstu zapravo nemoguć. Sada se pronosi kao sigurno, da će biti ime­novan tršćanskim biskupom bogoslovski profesor u Gorici dr. Fogar. On je doduše Talijan, ali zna vrlo dobro naš jezik. Još je raz­mjerno mlad, a u svim je krugovi­ma vrlo obljubljen.

Nedjelja 1923. / br. 26 / str. 6