Sarajevo

Obredi na Svijećnicu


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Svečani blagoslov svijeća sa procesijom oko katedrale obavio je na Svijećnicu, u uto­rak, 2. o. mj., i ove godine, preuzv. g. nadbi­skup Dr. Ivan Šarić, u 9 s. prije podne. Iza toga je bila svečana konventualna misa »coram Episcopo«, koju je odslužio general­ni vikar i kanonik, presvj. g. Dr. Antun Buljan.

Katedrala je bila prepuna vjernika, a u procesiji je, uz kler, bila i dugačka povorka lajičkog svijeta, svi sa svijećama u rukama.

Katolički tjednik 1937. / br. 6 / str. 5