Križevci

Opet progon Marijinih kongregacija


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Nije tomu davno, što se digla u Bosni sa strane pokrajinske vlade ljuta hajka na Marijine kongrega­cije, te izazvala silno ogorčenje megju katolicima. I evo već s dru­ge strane nekoliko pokušaja, da se unište Marijine kongregacije. Pred kratko je vrijeme zadesio cezaropapistički udarac Gospićku kon­gregaciju, a pod -najnovijim datu­mom, naredbom od 4. travnja t. g., Marijinu kongregaciju učenica re­alne gimnazije i učiteljske škole u Križevcima. U dotičnoj se na­redbi lično nalaže upravitelju kon­gregacije, da imade smjesta obu­staviti svako njezino djelovanje; ako pak želi, da se osnuje kongre­gacija, treba da bude ona sasvim pod pokroviteljstvom i nadzorom školskoga ravnateljstva. Dakle se i opet drsko pomolili na vidjelo vizantinski cezaropapistički papci. Nije li to i opet siloviti izazov povrijegjene slobode savjesti? A što su negdje skrivile te Marijine kon­gregacije, da im silnici ne daju bitisati? Gjacima je slobodno, da bu­du članovi sokolskih udruženja, gdje je mladež izvrgnuta pogub­nom bezvjerskom i naturalističkom odgoju, koji mladež potpuno demoralizuje i gdje se sistematski ubija svaki osjećaj stidljivosti. Pa ipak se ovdje ne traži nikakav nadzor nastavničkih lica. A člano­vima Marijine kongregacije hoće da se zabrani svako sastajanje iz­van školske zgrade. Zar njima pri­jeti ikakva pogibao, ako se sastaju u crkvi na svoje pobožnosti i reli­giozne pouke? Dokle ćemo katolici podnositi ovo nasilje?

Nedjelja 1922. / br. 20 / str. 7-8