Papinski delegat pod paskom policije


Delegat Svete Stolice u Rusiji, Msgr. Walsh, uživao je dosada pra­vo nepovredivosti, kao ostali di­plomati. No nedavno je boljševič­ka vlada povjerila jednom višem policajnom činovniku, da nadzire papinskog delegata. Vlada je u kući, što je bila iznajmljena za članove papinskoga poslanstva, rekvirirala jednu sobu za toga po­licajca. Svi prosvjedi delegatovi nijesu ništa koristili, pa je stoga delegat Msgr. Walsh ostavio Mos­kvu i otputovao u Rim.

Nedjelja 1923. /br. 51. /str. 4