Ljubljana

»Pohod« o Hrvatima


»Pohod«, glasilo slovenskih integralnih nacionalista, piše u svom posljednjem bro­ju o hrvatskom pitanju, pa veli, da se dr. Maček igra s pojmom historijskih individu­alnosti, iporiče, da postoji posebna hrvat­ska individualnost. »Bez dvojbe — nastavlja »Pohod« — Dalmatinci predstavljaju tako­đer individualnost, Hrvati iz hrvatskog Pri­morja su pak isto nešto drugo nego Hrvati iz Zagreba i okolice, gdje dominiraju pohrvaćeni Slovenci. Isto vrijedi za bosanske Hr­vate, za Bunjevce itd. Da postoje te posebne historijske individualnosti, to dokazuje sam hrvatski jezik, jer imamo čakavce, štokavce, kajkavce, ijekavce, ikavce i ekavce. Logično bi zato dr. Maček morao zauzeti stanovište, da treba iz svih tih »historijskih indivualnosti« stvoriti u prvom redu jedan hrvatski narod, koji danas kao takav ne postoji, te je samo fikcija, ako se o njemu govori«. To su, završava člankopisac, logične dedukcije maglenih teorija separatista, koji sjede u Za­grebu.

U istom broju pozdravlja list zaključke Pohoraca, te veli, da se iz rezolucije vidi, da suje sastavili otvoreni i rutinirani Jugoslaveni.

Katolički tjednik 1935./ br. 37/ str. 6