Split

Požar uništio katoličke prosvjetne ustanove


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Saznajemo iz Splita tužnu vi­jest, da je u noći između 13. i 14. siječnja požar do temelja uništio zgrade naših katoličkih prosvjet­nih ustanova. Sasvim je izgorjela Leonova tiskara, Leonova knjiža­ra i papirnica, prostorije Hrv. Kat. Narodnog Saveza, te uredništvo i uprava katoličkog tjednika »Ja­drana«. Materijalna je šteta ogromna, a moralna još veća, jer će taj strašni udarac na neko vri­jeme gotovo onemogućiti katolič­ku akciju, koja se u Splitu u zad­nje vrijeme tako lijepo razvila. — Sumnja se, da je vatra bila pod­metnuta, a lako je pogoditi, kome je stalo do toga, da se unište kato­ličke ustanove.

Nedjelja 1924. / br. 4 / str. 4