Sarajevo

Priznanje knjižicama o Katoličkoj Akciji


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Primili smo ovaj značajni list:

»Izričem svoje osobito priznanje Nadbiskupovim knjižicama o sv. Franji Asiškom i o Katoličkoj Ak­ciji. Tako šta kod nas Hrvata do­ sada nitko nije pisao o sv. Franji i o Katoličkoj Akciji. Svaki, koji pročita te knjižice, ako nije zagri­žen, reći će iz dna duše: Hvala nadbiskupu Šariću! Ovake knjiži­ce treba da se pišu danas i da se susretaju sa dužnim priznanjem.

Široki Brijeg, Hercegovina, 24. IX. 1926.

Fra Pavo Dragičević.

Čujemo, da slovenski prijatelji Katoličke Akcije spremaju sloven­ski prijevod posljednje Nadbisku­pove knjižice »Za Katoličku Ak­ciju«.

I mi se veselimo od srca Nadbi­skupovu radu i pisanju za Kato­ličku Akciju.

Katolički tjednik 1926./ br. 40/ str. 3