Subotica

Protiv nepravedne otimačine


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Apostolski upravitelj za Bačku predao je ministarstvu vjera pred­stavku, u kojoj traži, da se isprave počinjene nepravde i otimačine, nanesene katoličkoj Crkvi u Bačkoj. Država je u Bačkoj oduzela crkvenim redovima 20 samostan­skih škola i pretvorila ih u držav­ne. Jedna katolička samostanska škola pretvorena je u internat za pravoslavnu mladež. Katoličkim ustanovama je vlada otela 960 juta­ra zemlje, premda je ta zemlja bila uknjižena na katoličku Crkvu. Vla­da je nadalje zaplijenila 212 katoličkih školskih dvorana, 70 stano­va za učitelje katoličkih škola i za organiste. Otela je katolicima tako­đer njihovu gimnaziju u Novom Sadu. Nedavno je vlada zaplijenila sve zemlje, od kojih su se uzdrža­vali katolički učitelji i organisti. Crkva punim pravom traži, da joj se vrati sve, što joj se na ovaj način nepravedno otelo. Sedma zapovijed Božja »Ne kradi!« mora da vrijedi i za beogradsku vladu.

Nedjelja 1923. / br. 32 / str. 4