Seoski apostol


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U apostolskom vikarijatu Kiangnau u Kini ima jedan časni starac, pravi apostol. S katekizmom u ru­ci pohađa svoje prijatelje ili ih po­ziva k sebi, pa ih upoznaje s kato­ličkom vjerom, rješava im prigovo­re i poteškoće. Često puta mu i us­pije, da svoje slušače predobije za pravu vjeru. U nedjelju iza propo­vijedi ponovi on još jednom čita­vu stvar i nastoji, da je i oni dobro razumiju, koji možda nijesu shva­tili svećenika. »Prije mjesec dana —    veli jedan misijonar — dođoh nedjeljom u večer u jedno selo. Od­mah me opkoli znatiželjna mladež, pa muževi, žene i starci. Ispočetka smo se razgovarali o koječemu a poslije dođe red i na vjeru. »Oče, sve to mi već znademo, rekoše. »Mao-vu-koang (tako se zvao taj apostol) nas je naučio. »To je ljepo, a gdje je on? — »Stanuje u susjed­nom selu, ali još je ovdje». Zbilja, sjutradan nađoh staroga u jednoj kući, gdje sjedi među mnogo sta­raca. Oči su im bile posve otežale, pa sam zaključio, da nijesu cijelu noć spavali. Zato ću im veselo: »Tako, tako, sad vas imam, sigur­no ste se cijelu noć gostili i pili«.

»O nipošto« veli jedan — »Mao-vu-koang je kod nas, pa nas je cijelu noć poučavao o presv. Sa­kramentu«. I ja sam ga često puta čuo uvečer oko 10 sati gdje im go­vori o ovom svetom predmetu.

Kako to tješi misijonara kad se nađe ovako požrtvovnih duša koje mu pomažu u radu za raširenje Isusova kraljevstva.

Nedjelja 1923./ br. 39/ str. 8