Split: Otvorenje bogoslovskog sjemeništa


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Do prije prevrata, dok je bila još sva Dalmacija u jednoj državi i pod jednom upravom, imale su dalmatinske biskupije zajedničko centralno bogoslovsko sjemenište u Zadru. A kako je uslijed nesretnog mirovnog ugovora Zadar potpao pod Italiju, propalo je i zadarsko sjemenište, dočim se zadarska nad­biskupija dodijelila susjednim bi­skupijama. Prvih godina iza pre­vrata razasuti se dalmatinski bogo­slovi po raznim drugim bogoslovi­jama, a najviše je njih nastavilo nauke u sarajevskom centralnom bogoslovskom sjemeništu. Među­tim je nastojao dalmatinski epi­skopat, da osnuje vlastitu bogoslo­viju u Splitu. Ovo je nastojanje urodilo uspjehom, pa je ove jeseni otvoreno u glavnom gradu naše Dalmacije bogoslovsko sjemenište u prostorijama dosadašnjega bi­skupskoga dječačkog sjemeništa. Za ovu godinu primljeni su samo bogoslovi prvoga godišta. Ima ih deset na broju. Bogoslovski su pro­fesori ovi: dr. Ante Katalinić, koji je ujedno rektor, te dr. Ivan Kasandrić, dr. Ivan Butković i prof. Jakov Barač. Sjemenište će se do godine još proširiti.

Nedjelja 1922 / br. 48 / str. 7