Subotica: Malo sjemenište u Baču


Apostolski administrator Bačke osnovat će ove godine u Baču internat za odgoj svećeničkog podmlatka. Primit će se zasada 50 dječaka, koji su svršili po koji razred građanske škole ili gimnazije. Ovi bi đaci privatnom obukom kroz prvu godinu svršili 3. odnosno 4. gimnazijski razred sa malom maturom, i koji bi od njih pokazali sposobnosti, nastavili bi dalnje nauke u višim razredima gimnazije i kasnije u bogosloviji. Bunjevci imadu na žalost razmjerno veoma malo svog domaćeg klera, pa je zaista spasonosna zamisao sadašnjeg apostolskog upravitelja presvijetlog Budanovića, što ovim internatom polaže temelje biskupskom sjemeništu.

Nedjelja 1925. /br. 15 /str. 5